среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu do urzędu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja sztachety z plastiku na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku przypadków.

Sztachety plastykowe na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety z plastiku na plot i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji a także zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ogrodzenie z plastyku na plot i furtę ze sztachet wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane sztachetki PVC na plot i bramkę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak planowane balustrady PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий